press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Obearbetad sorg kan ge sår i själen och hjärtat. Såren  finns kvar efter våra förluster  och ger oss smärta som  påverkar våra liv på ett negativt sätt. Vi får svårt  att känna glädje  och leva fullt ut.

Sorgbearbetning  hjälper till att förlösa  smärtan över förluster. Den ger försoning med det förflutna och en känsla av frid. Bearbetningen bidrar till en öppnare relation till dig själv och andra, samt ger ny energi och livslust. Du upplever mindre stress.

Förluster som kan leda till sorg:

  • Dödsfall

  • Separationer(även andras)

  • Livsstilsförändringar

  • Sjukdom

  • Omorganisationer på arbetet

  • Förlust av tillit och trygghet

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är ofta smärtsamma. Läs mer.

Programmet för sorgbearbetning™

Programmet för Sorgbearbetning™ kan beskrivas som en kurs, eller är  ett pedagogiskt program med terapeutiska effekter.Förluster som vi är med om gör att drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Läs mer.

 

 

Aktuellt