Om mig

KortmcitatÄppleblom.jpg

Jag är beteendevetare med  mer än 55 års livserfarenhet och en filosofie magisterexamen  i socialpsykologi bagaget.Jag är certifierad handledare i Programmet för sorgbearbetning™ och ingår i ett nätverk med  samtalsledare inom Försvarsmakten. 

I mina tidigare arbeten har jag mött  många  människor som varit sjukskrivna. När de har berättat sin historia har det inte sällan visat sig att de varit med om förluster som inneburit mer eller mindre stora livsomställningar. De har beskrivit hur de rationellt  har hanterat sin nya situation. Detta utan att reflektera över hur livsomställningen hade påverkat dom känslomässigt. Många beskrev att de mådde psykiskt dåligt, hade värk i kroppen, ständiga förkylningar mm. Jag tyckte mig kunna se en koppling mellan de livsförändringar som individen hade varit med om  och  olika fysiska och psykiska besvär. Detta väckte mitt intresse för hur jag  skulle kunna  hjälpa människor som varit med om påfrestande förändringar

Jag sökte då på nätet och hittade hemsidan för Svenska Institutet för sorgbearbetning vilket resulterade i att

jag  gick en certifieringskurs för att hjälpa andra i sorg, kris och förändring.

Under kursen bearbetade jag min relationen till min pappa som "övning". Min pappa hade då varit död i 19 år och när jag kom till kursen kände jag inget egentligt behov av sorgbearbetning för egen del.

Men till min förvåning upplevde jag, efter att ha gjort de olika övningarna som ingick i kursen, en lättnadskänsla och ett inre lugn som jag inte haft tidigare.

Min reflektion är att det  är allt för vanligt att människor inte får hjälp att gå vidare i livet efter den sorg som förluster orsakar. En av anledning menar jag är att det är lite tabu är att prata om sorg och det är först när det gått så långt att man har sjukdomssymptom som man ber om och får hjälp. Man blir då ofta hänvisad till sjukvården och inte allt för sällan får man vänta länge på en vårdkontakt.Detta skapar ett onödigt personligt lidande och individen  kan hamna i en sjukroll fastän  hen i själva verket  är frisk.

Min mission är att sprida kunskap om vad sorg är och ge människor verktyg för att bearbeta sorgen och komma vidare i livet efter en förlust. Samt  att ge individen tillit till sin egen förmåga att skapa förändring. Jag jobbar främst med sorg som uppkommit genom dödsfall, sjukdom och skilsmässa.