Vägledningssamtal 

 

Är ett samtal med mig där du tar upp en fråga  eller ämne som  som känns viktig för dig..  Det kan handla om hur livet är  och hur du vill att det ska vara.  Du kanske inte känner dig tillfreds utan tänker att du kanske  behöver förändra något i ditt liv men du vet inte  riktigt vad och hur.

Dessa funderingar kanske gör dig orolig och stressad då du inte vet om du ska acceptera situationen eller om du behöver förändra den.  Du kanske tvekar på din förmåga att göra en förändring. Det du behöver kan vara att stanna upp, ställa dig  frågor om hur du vill leva ditt liv. Vad är ett gott liv för dig?

Att göra detta kan upplevas påfrestande men minskar ofta stressen och är nödvändigt för att komma vidare, bli lugnare och tryggare.

Jag analyserar inte , ställer ingen diagnos eller krav. Jag är en medmänniska som lyssnar mer än jag pratar och vägleder för att du själv  lättare ska komma fram till svaren på dina frågor

Det handlar alltså inte  om någon terapi eller behandling . Syftet med samtalet är att du ska få en fördjupad förståelse för ditt dilemma och tänka klarare kring det .Att  du  lättare ska kunna acceptera  läget eller bli stärkt till en förändring. Att du ska känna större  tilltro till din egen förmåga. Helt enkelt, att må bättre.

 

Praktisk information 

Innan du kommer tänker du igenom vad du vill prata om. Någon annan förberedelse behövs inte.  Varje samtal varar 50 minuter.  Du kan komma  på ett  eller flera samtal. Du bestämmer själv. För att samtalet ska bli givande för dig krävs att du är ärlig och uppriktig mot dig själv.


Plats: Magasinet Erikstorp

Kostnad :  650 kr 

Innehar F-skattsedel