Programmet för PP
Sorgbearbetning™

Programmet  ger  dig kunskap om hur  du efter en förlust,  uppnår känslomässig läkning så att du åter kan delta helt och fullt i livet. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sen är programmet användbart.Programmet tar inte bort minnena utan gör dem tillgängliga utan att  du känner  smärta. 

 

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur i en relation till någon  eller något. Vid sorg är det naturligt att gå genom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre och annorlunda.Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskar att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

 

Metoden Programmet för Sorgbearbetning är utvecklad av amerikanen James Friedman och har mer än 16000 utbildade handledare i ett flertal länder. I Sverige utbildas handledare av Svenska Institutet för Sorgbearbetning. 

För att läsa mer om institutet. Klicka här.

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning®
 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.